Home Tags Tuchtrecht

tuchtrecht

Onderzoek | Professionele integriteit in de verpleegkunde

Hoe vaak en op welke manieren geven voorvallen in de verpleegkunde aanleiding tot reflectie op professionele integriteit? Deze vraag is beantwoord met een deskresearch aan de hand van uitspraken door de tuchtrechter in Zwolle.

Tuchtzaak | Verpleegkundige geschorst vanwege relatie en aannemen geld

Het Regionaal Tuchtcollege in Zwolle heeft een verpleegkundige geschorst omdat zij een relatie is aangegaan met de weduwnaar van een patiënte

Tuchtzaak | Alsnog waarschuwing voor verpleegkundige

Een verpleegkundige heeft niet genoeg zorg heeft verleend aan een patiënte. De patiënte is inmiddels overleden.

Nieuws| Berichten uit de verpleegkundige praktijk

Onder meer: werken in de zorg is steeds vaker een loopbaan, Adrienne Cullent-lezing, onderzoek naar jonge mantelzorgers, nieuwe verpleegkundige taal koppelt gegevens, technologische ontwikkelingen, het fotoverhaal

Tuchtzaak | Voorwaardelijke schorsing voor te snel aangaan intieme relatie

Een psychiatrisch verpleegkundige is twaalf maanden voorwaardelijk geschorst vanwege het aangaan van een intieme relatie met een ex-cliënte. 

Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

Onder meer: Een groot deel van de Nederlandse bevolking steunt de mogelijkheden voor euthanasie, Alle lectoraten verpleegkunde op een rij, Anna Reynvaanprijs, Weinig oudere en mannelijke verpleegkundigen, geen pyjama in het ziekenhuis

Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige prakijk

Onder meer: Top 5 onnodige zorghandelingen, Jeugdverpleegkundige, Start palliatieve zorg bij dementie bij opname, Elektronisch zorgdossier hospicezorg succesvol, Gratis Tolkentelefoon-app voor zorg, Gestalkte verpleegkundige krijgt waarschuwing, Leidraad voor onderzoek bij ouderen