Home Tags Medicatie

medicatie

Beleid

Uitgelicht | Verantwoord antibioticagebruik

Deze studie onderzocht welke activiteiten, zoals voorgesteld door de internationale verpleegkundige organisaties, verpleegkundigen in de directe patiëntenzorg uitvoeren bij antibioticagebruik.
Verpleegkundig onderzoek

TvZ Kennistoets: Aanpassingen bij medicatietoediening

Hoe gaan verpleegkundigen om met wisselende omstandigheden rondom medicatietoediening? De afdeling neurologie/neurochirurgie van het LUMC deed onderzoek.

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Nienke Dijkstra over essentiële farmaceutische zorg.

Knelpunten en oplossingsrichtingen: Signaleren en begeleiden bij medicatie-ontrouw

Een ruime meerderheid van de verpleegkundigen en verzorgenden (85 procent) heeft in haar werk te maken met patiënten die hun geneesmiddelen niet goed gebruiken. Wat kunnen oplossingen zijn? Een onderzoek onder de deelnemers van het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging.