Home Tags Ethiek

ethiek

Kwaliteit

Column | Arjan van Os: ‘word wakker uit routines’

Ons leven wordt grotendeels beheerst door routines. Sommige zijn nuttig, andere niet. Het zijn vaste patronen die er enerzijds voor zorgen dat we functioneren en ons anderzijds in slaap doen vallen.
Beleid

COLUMN | Hans van Dartel: de veiligheidsbegeerte

Volgens sommige filosofen loopt het met ons verlangen naar veiligheid gemakkelijk uit de klauwen.
Beleid

Column Ethiek Marie-Josée Smits | Toegankelijke zorg

In onze samenleving is de toegankelijkheid van zorg cruciaal, maar momenteel staat deze waarde op het spel. De zorg wordt steeds duurder, terwijl het aantal zorgverleners afneemt. Als we zo doorgaan, dreigen hele groepen mensen in de kou te komen staan.

Column Ethiek | Arjan van Os: Eigen ethiek eerst?

Moeten we een zorgmachtiging aanvragen? Kan deze patiënt met ontslag? Kunnen we deze zorg wel leveren? Verpleegkundigen nemen dagelijks vele grote en kleine beslissingen.
Persoonlijke ontwikkeling / loopbaan

Column Ethiek | Hans van Dartel: Vrije arbeiders

In de Verenigde Staten werd in de negentiende eeuw een scherp onderscheid gemaakt tussen de vrije arbeider en de loonarbeider.
Zorginnovatie

Dossier Kunstmatige intelligentie | Ga het gesprek aan over AI

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van AI leiden vaak tot een mix van enthousiasme en angst. Ook in de langdurige zorg is er een steeds dieper besef van zowel de mogelijkheden als de sociale en ethische vraagstukken.

Onderzoek | Moreel-ethische dilemma’s bij afzondering

Verpleegkundigen kunnen moreel-ethische dilemma's ervaren bij een patiënt die wordt afgezonderd of gesepareerd. Het botst met de kernwaarden van hun beroep. 

Column Ethiek | Arjan van Os: Reflecteren: moet dat?

‘Reflecteren… moet dat alweer?’ Dat is een vraag die ik weleens van studenten krijg. ‘Het is tijdrovend en wat levert het op?’

Column Ethiek | Marie-Josée Smits: Leefstijl beïnvloeden

Bijna elke zorgorganisatie heeft leefstijlbeleid. Waarom? Een bepaalde leefstijl – roken, bewegen, alcohol, voeding en ontspanning – heeft invloed op de gezondheid.

Column Ethiek | Bart Cusveller: Verpleegkundig directeur

Soms zit je eigen manier van denken je in de weg. Al vroeg werd ik enthousiast over het werk van de Amerikaanse ethicus Alasdair MacIntyre. Hij betoogde dat het broodnodig is in de ethiek weer in termen van deugden te gaan denken.