TvZ magazine nr. 5, 2018

  Dossier Arbeidsmarkt in beweging | Hoe maak je het aantrekkelijk voor mensen om in de zorg te (blijven) werken? | Interview met Petrie Roodbol, bedenker van de verpleegkundig specialist | Kennis over oudere patiënt schiet tekort | Muziek als interventie bij mensen met dementie | Pioniers van de aidsverpleging

  1Hoofdredactioneel Marian Adriaansen | Werkplezier

  Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Lees meer over twee nieuwe hoogleraren verplegingswetenschap, publicatie lichte tuchtmaatregelen niet nodig, regeldruk vaak door onmacht, ondervoede patiënten hebben vaker skin tears

  Column Diana Polhuis | Leiderschap?

  Hoe komen we aan gekwalificeerde jonge mensen die ons in de toekomst gaan aanvullen en opvolgen, met een complexer en steeds duurder wordend zorgklimaat?

  IN MEMORIAM

  Cora van der Kooij (1946 - 2018)

  Interview | Petrie Roodbol, hoogleraar verplegingswetenschappen

  'De toekomst zal heel mooi zijn'

  Dossier Arbeidsmarkt in beweging | Arbeidsmarkt: zoeken naar oplossingen voor tekorten

  Er zijn in de sectoren zorg en welzijn momenteel veel personeelstekorten met een stijging van moeilijk vervulbare vacatures.

  Dossier Arbeidsmarkt in beweging | De magnetische kracht van Excellente Zorg

  In dit artikel een kleine rondgang langs instellingen om te kijken of ze werken met Excellente Zorg.

  Dossier Arbeidsmarkt in beweging | Door werkplezier personeel behouden

  Lees meer over hoe je de focus kan leggen op werkplezier als basis voor het aantrekken en behoud van medewerkers.

  Dossier Arbeidsmarkt in beweging | Wijkverpleging vraagt om bezinning op werk

  Wij moeten "out of the box"-denken: in plaats van zorg brengen, kunnen mensen ook zorg komen halen.

  Dossier Arbeidsmarkt in beweging | Gaming: nieuwe vormen van leren in de wijk

  Lees meer over hoe de serious game CARION voor hbo-v- studenten en het digitaal leernetwerk van wijkverpleegkundigen WijkLink wordt gebruikt.

  Symposium Familie- participatie in het ziekenhuis

  Op donderdag 22 november organiseren Amsterdam UMC en TvZ samen een verpleegkundig symposium.

  Column Nannie Wiegman | Pioniers van de aidsverpleging (1982-1996)

  'Verpleegkundigen richtten de eerste aidspoli's op en verpleegden bang maar onverschrokken de doodzieke patiënten'

  Geen herziening, wel implementatie richtlijn smetten nodig

  Het is niet zinvol om te investeren in een inhoudelijke herziening van de richtlijn, maar wel in de implementatie van de richtlijn.

  Onderzoek | 1 redactioneel Anne Eskes en Catharina van Oostveen

  Rebellen zijn nodig om de zorg te veranderen; niet alleen maar woorden, maar ook daden!

  Onderzoek | Kennis over oudere patiënt schiet tekort

  Zorg voor ouderen vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van verpleegkundigen.

  Onderzoek | Ouderen met ADL-beperkingen ervaren lagere kwaliteit van leven

   Uit onderzoek blijkt dat ouderen die beperkingen hebben in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten een minder goede kwaliteit van leven ervaren. 

  Onderzoek | Verpleegkundige praktijkproblemen oplossen middels co-creatie

  Verpleegkundigen komen in hun werk verschillende problemen tegen. Problemen die zij bijvoorbeeld in de praktijk proberen op te lossen met kleefpleisters, veiligheidsspelden en een schaar.

  Student | Zwijgen is goud

  Negen studenten Verplegingswetenschappen aan de Universiteit Utrecht hebben pre-experimenteel onderzoek gedaan naar de invloed van praten tijdens de bloeddrukmeting op de meetresultaten.

  Onderzoek | Muziek als therapeutische interventie voor mensen met dementie

  Op basis van deze studie is het te overwegen om muziektherapie in te zetten voor behandeling van depressieve klachten bij mensen met dementie.

  Onderzoek | Persoonsgerichte zorg op de OK

  Het doel van deze review is om de betekenis van persoonsgerichte zorg in de peri-operatieve context vanuit het perspectief van de patiënt vast te stellen.

  Proefschrift | Twee actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Marjolein Snaterse en Annelies Wassenaar.

  De meetlat | Methodologie van het Delphi-onderzoek

  In de serie 'voor de kritische lezer' beschrijven wij op een korte en overzichtelijke manier de highlights van verschillende onderzoeksdesigns. In deze editie: het Delphi-onderzoek.

  Column Bart Cusveller | Burgerschap

  'Goede zorg wordt tegengewerkt door wij/zij-denken'

  Tuchtzaak | Waarschuwing vanwege medicatiefout

  Een verpleegkundige heeft een waarschuwing gehad omdat hij een patiënte door onachtzaamheid een te hoge dosering morfine heeft gegeven.