TvZ magazine nr. 2, 2018

  Dossier Voeding, van onder- tot overgewicht | Een proef met virtual reality in het ziekenhuis | Investeren in de kwaliteit van zorg: nu en straks | Religie in de zorg | Interview met Cynda Rushton over morele nood | Seksualiteit en de ziekte van Huntington

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Aan Engelse verpleegkundigen werd de suggestie gedaan om een badge met ‘ik ben te dik’ te dragen, vanuit de gedachte dat dragers van deze badge zich zo zouden schamen dat ze gemotiveerd raken om af te vallen.

  Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Onder meer: Startende verpleegkundige scoort slecht op kennisgebied ouderenzorg, Studenten verpleegkunde: 'Werkdruk geen probleem', Vooral ziekenhuizen aan de gang met Beter Laten Lijst en Praten over veiligheid

  Column | Corien Harder

  Een intervisiesessie tijdens een studiemiddag. Intensief, maar vooral leerzaam. En confronterend.

  Ingezonden brief | Peter Bakens, docent Verpleegkunde

  In de nieuwe TvZ is weer ruimte voor kritische noten van lezers. Veel abonnees zijn enthousiast over de nieuwe opmaak en het samengaan met het Nederlands Tijdschrift voor EBP. Deze briefschrijver denkt daar echter anders over.

  Interview | Cynda Rushton

  De Amerikaanse verpleegkundige en hoogleraar Cynda Rushton houdt dit jaar de Anna Reynvaanlezing. Ze is een autoriteit op het gebied van moral resilience, een lastig te vertalen begrip dat vooral gaat over veerkracht.

  Dossier Voeding | Aandacht voor voeding als behandeling

  Voeding is steeds belangrijker wanneer we over onze (on) gezondheid nadenken. Voor zieke én gezonde mensen is er de richtlijn gezonde voeding.

  Dossier Voeding | Onderzoek naar interventies bij ondervoeding

  Het bewaken en oplossen van voedingsproblemen in woonzorgcentra is een basale taak van de verpleegkundige. Welke inzichten zijn er over verpleegkundige interventies bij ouderen met ondervoeding in een woonzorgcentrum?

  Dossier Voeding | Een toenemend probleem: Ondervoeding bij thuiswonende ouderen

  Juist bij de meer kwetsbare ouderen is ondervoeding een veel voorkomend probleem: het speelt bij 1 op de 3 ouderen die thuiszorg krijgt. Bij ouderen zonder thuiszorg is ongeveer 1 op de 10 ondervoed.

  Dossier Voeding | Een blik op voedingsapps

  Ook in de zorg groeit het aantal apps voor zorgverleners en patiënten snel. Een overzicht van een aantal nieuwe aanwinsten op voedingsgebied.

  Dossier Voeding | Het nut van snaq & must: Screenen op ondervoeding in het ziekenhuis

  Screening op ondervoeding: het gebeurt bij elke patiënt die in het ziekenhuis is opgenomen. Verpleegkundigen ervaren dit regelmatig als een extra belasting. Maar voor het herstel van een patiënt is het cruciaal snel het risico te kennen.

  Dossier Voeding | Obesicare in het verpleeghuis

  Min of meer noodgedwongen werd zorgcentrum Liduina van Zorggroep Elde in het Brabantse Boxtel een expertisecentrum voor cliënten met morbide obesitas.

  Dossier Voeding | Preoperatieve Voedingszorg: De rol van de verpleegkundige

  Verpleegkundigen spelen een grote rol in het verbeteren van de preoperatieve voedingszorg. Drie lopende voedingsstudies geven inzicht in taken en ervaringen.

  Persoonsgerichte Zorg: Op naar meer co-creatie

  Mensen die op een zeker moment afhankelijk zijn van de zorg van verpleegkundigen, willen het liefst dat die zorg aansluit bij wat voor hen actueel en urgent is.

  Manifest vraagt om investering

  Onlangs verscheen het manifest ‘Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst’, met als doel om de ministeries VWS en OCW op te roepen om fors te investeren in de kwaliteit van de verpleegkunde.

  Onderzoek | Gespecialiseerde ggz & sociaal domein: een optimale samenwerking

  Veranderingen in de SGGZ en het sociale domein

  Onderzoek | Seksualiteit en de ziekte van Huntington: een taboe?

  De ziekte van Huntington heeft invloed op seksualiteit. Een pilotstudie geeft inzicht in de ondersteuningsvraag van deze patiëntengroep en de knelpunten die zorgverleners ervaren.

  Onderzoek | De waarde van virtual reality in de zorg

  Hoe ervaren patiënten en verpleegkundigen deze technologie? En hoe draagt dit bij aan het welbevinden van de patiënt en de kwaliteit van zorg? Studenten van het Fontys Expertisecentrum Gezondheidszorg & Technologie zochten het uit.

  Student | ‘Onderschat de overgang naar huis niet’

  Welke knelpunten ontstaan er zodra thuiswonende ouderen met ontslag gaan uit het ziekenhuis? Wat kan een verpleegkundig specialist hierin betekenen? Marieke Reijnen onderzocht het.

  Onderzoek | Leidt telefonische begeleiding van mantelzorgers door verpleegkundigen tot minder overbelasting?

  In toenemende mate nemen familieleden en/of naasten (mantelzorgers) de zorg op zich van hun familielid met een oncologische aandoening. Goede professionele ondersteuning van de mantelzorgers is essentieel om overbelasting te voorkomen.

  Onderzoek | Het effect van leiderschaps- en mentoringsprogramma’s op onderzoeksproductiviteit

  Er is steeds meer bewijs dat verpleegkundige zorg een grote invloed heeft op zowel gezondheid als maatschappij. Om veilige, doelmatige en persoonsgerichte zorg te kunnen blijven leveren, is het belangrijk te investeren in academische carrières van verpleegkundigen.

  Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Saskia Rijkenberg en Suzanne Giesbers

  De meetlat | De meerwaarde van umbrella-reviews

  In deze serie beschrijven wij op een korte en overzichtelijke manier de highlights van verschillende onderzoeksdesigns. Dit keer: de meerwaarde van umbrella-reviews (UR) ten opzichte van systematische reviews (SR).

  Column | Bart Cusveller

  In Denemarken verscheen onlangs een onderzoek naar zingeving onder vrouwen die voor de eerste keer bevallen. Twee op de drie Deense vrouwen bleken rond een bevalling te bidden voor gezondheid. Dat gaf verloskundigen en verpleegkundigen te denken.