TvZ magazine nr. 1, 2017

  Dossier Waardigheid en trots | Interview met Pia Dijkstra, D66-kamerlid | Leiderschapsprogramma LMNR | Patiëntinformatie delen – wat mag wel, wat niet? | Zorg in de verkiezingsprogramma’s

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Het dossier van deze TvZ gaat over het programma Waardigheid en trots, dat veel mooie voorbeelden heeft van activiteiten die zijn ontwikkeld door medewerkers van zorginstellingen toen ze daar de kans voor kregen

  Berichten

  Onder meer: seksueel welbevinden van patiënten hoort ook bij je vak, Canon Palliatieve Zorg, PICS: de beste nazorg, tuchtzaak seksueel grensoverscheidend gedrag, slenteren beter dan sporten voor diabetespatiënt

  Column | Dorin van Oss

  Koe op wielen

  Dossier Waardigheid en trots | Professionele zorg voor onze ouderen

  Hannie Treffers licht de ontwikkelingen toe. Zij is directeur programmamanagement bij Vilans (landelijk kenniscentrum langdurende zorg).

  Dossier Waardigheid en trots | ‘Niemand kiest ervoor zo dik te worden’

  Ernstig overgewicht rukt op, ook in het verpleeghuis. Morbide obesitas kan zelfs een reden zijn voor opname. 

  Dossier Waardigheid en trots | Betrokken bestuurders gevraagd

  Het spraakmakende manifest Scherp op ouderenzorg van Hugo Borst en Carin Gaemers heeft raakvlakken met het plan Waardigheid en trots. Bijvoorbeeld waar het gaat om het pleidooi voor ‘betrokken’ bestuurders. Staatssecretaris van Rijn voelt zich ‘gesteund’ door het manifest.

  Dossier Waardigheid en trots | Oost west, thuis best

  Thuis! Om dat begrip draait alles in het project ID Privé van zorgorganisatie Insula Dei Huize Kohlmann in Arnhem.

  Dossier Kwaliteit en trots | Kwaliteit van zorg in de VVT

  Een van de thema’s bij het programma Waardigheid en trots is kwaliteit van meten en verantwoorden. In de VVT was er al de CQ-index voor het meten van kwaliteit van zorg, maar die voldoet niet meer aan de huidige wensen en is ook niet meer verplicht. Inmiddels zijn er nieuwe meetinstrumenten ontwikkeld. In dit artikel een overzicht en de achtergronden.

  Interview | Pia Dijkstra, lid Tweede Kamerfractie D66

  ‘Er is behoefte aan hogeropgeleide verpleegkundigen’

  Student | Een schot in de roos

  In deze rubriek komen aankomende beroepsbeoefenaars aan het woord. Dit keer: Roosmarijn van Moort, vierdejaarsstudent hbo-verpleegkunde aan de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen.

  Leiderschapsprogramma

  De academisering van de verpleegkunde in Nederland begon in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Sindsdien bestaat ook de universitaire studie verplegingswetenschap. Het tweejarige leiderschapsprogramma Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR) moet het verpleegkundig onderzoek verder versterken.

  Leider | ‘Nee’ leren zeggen

  Vorig jaar startte het programma Leiderschap mentoring in verpleegkundig onderzoek. In deze rubriek vertellen cursisten over hun ervaringen. Deze keer: Anita Huis. Ze leerde om haar werkzaamheden te beperken en af te bakenen.

  Collega | Het stille verdriet achter de voordeur

  Als ik een switch wil maken, moet ik het nu doen.’ Jola Schenk is nu forensisch verpleegkundige en werkt op de ambulance.

  Opinie

  EBP is meer dan wetenschappelijk bewijs!

  Het management is aan zet

  Verpleegkundigen en verzorgenden in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg (VVT) zijn positief over e-health.  Een grote rol blijkt weggelegd voor de managers en bestuurders. Dit blijkt uit de vierde editie van de eHealthmonitor die Nictiz en het NIVEL in 2016 uitvoerden.

  Column | Rob Keukens

  Help ik kom op tv!

  ‘We moeten anders gaan denken over innovatie’

  Hoe kom je tot goede innovatie in de zorg? In elk geval moet daartoe meer aandacht komen voor het proces van innoveren in de praktijk: bij beleidsmakers, managers én professionals. 

  Onderzoeksbespreking | Zelf doen!

  Op eigen benen is een methode om mensen met verstandelijke beperkingen ‘in hun kracht te zetten’. De methode richt zich op de ontwikkeling van de eigen kracht, zodat deze mensen zich binnen hun eigen mogelijkheden optimaal kunnen ontplooien. Werkt het? Een onderzoek van Martin Schuurman en Joop Hoekman.

  Onderzoek | Zorguitkomsten gezien vanuit de reumapatiënt

  Meten is weten. Medisch Centrum Twente speelt hier op in met een onderzoek naar PROM’s bij reumapatiënten.

  Onderzoek | Patiënteninformatie delen

  Patiëntgerelateerde informatie delen mag niet zomaar. Daarvoor gelden verschillende wetten en regels. In dit artikel zetten we ze op een rijtje.

  Proefschriften | Drie actuele proefschriften uitgelicht

  Nederland is een van de Europese landen met de meest uitgebreide voorzieningen op het gebied van langdurige zorg. Maar door alle hervormingen die de laatste decennia zijn doorgevoerd is deze positie onder druk komen te staan.

  Boeken | Bespreking van drie boeken

  De sociale interventiestaat, Ouderdom, een gids voor beginners en Onvolmaakt tevreden.