Home Auteurs Posts van Jan Jukema

Laatste artikelen van deze auteur

Dossier Kunstmatige intelligentie | De palliatieve fase markeren

Artificial intelligence gaat verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen bij het markeren van de palliatieve fase bij patiënten met COPD en patiënten met hartfalen.

Dossier Samen beslissen | Gezamenlijke besluitvorming bij dementie

De gangbare aanpak van gezamenlijke besluitvorming biedt verpleegkundigen onvoldoende houvast bij mensen met dementie. Specifieke ondersteuning is nodig.

Onderzoek | Positief partnerschap van verpleegkundige en cliënt

De benadering van positieve gezondheid vraagt van verpleegkundige en cliënt een andere relatie: niet langer instrumenteel, maar een partnerschap. In een positief partnerschap stellen ze gezamenlijk vast wat voor de cliënt belangrijk is met het oog op gezond functioneren en welke ondersteuning daarvoor nodig is.

Dossier Burgerwetenschap | De dimensies voor gezondheid verkennen

Wat is de betekenis van burgerwetenschap voor gezondheid? De auteurs, betrokken bij het project TopFit Noaberlabs, schetsen een beeld aan de hand van vier dimensies: participatie, kennis, impact en 'waardengedreven'.

Dossier Burgerwetenschap | De ervaringen van oudere co-onderzoekers

Vijf oudere burgers hebben meegedaan aan twee onderzoeksprojecten: 'Niemand tot last zijn' en 'Verhuizen op latere leeftijd en kwaliteit van leven'. Hun ervaringen kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van burgerwetenschap.

Populaire artikelen