Home Auteurs Posts van Bianca Buurman

Laatste artikelen van deze auteur

Kritisch bekeken | Covid-19 in de wijkverpleging

Met deze studie onderzochten verpleegkundigen wat de impact was van Covid-19 op de wijkverpleging.

Een hecht team als steun in tijd van crisis

In onzekere en stressvolle omstandigheden, zoals de coronapandemie, is psychosociale ondersteuning van zorgpersoneel essentieel. Nu hiervoor richtlijnen worden ontwikkeld, hebben de auteurs een quickscan uitgevoerd naar de behoeften van verpleegkundigen.

Onderzoek | Samen beslissen met ouderen

Het proces van samen beslissen tussen zorgverleners en ouderen met multimorbiditeit en hun naasten verbeteren. Met dat doel voor ogen werd op initiatief van de auteurs een interventie ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd.

Onderzoek | De WijkKliniek: zorg in de buurt voor kwetsbare ouderen

In dit artikel beschrijven de auteurs hoe ze het concept hebben ontwikkeld, wat ouderen belangrijk vinden rondom acute zorg, welke evidence-based strategieën ze toepassen en hoe ze deze nieuwe vorm van acute ouderenzorg zullen evalueren.

Populaire artikelen