Home 2022

Laatste artikelen

Iedereen ruim 500 euro bruto méér per jaar

Alle verpleegkundigen en verzorgenden van thuiszorgorganisatie Buurtzorg komen per 1 maart terecht in een hogere salarisschaal. Zij gaan gemiddeld ruim 500 euro bruto méér verdienen per jaar.

Proefschriften | Een actueel promotieonderzoek uitgelicht

Bespreking van het proefschrift van Paul Doedens 'Invloed van verpleegkundigen op separatie'.

Kritisch bekeken | De invloed van betrokken mantelzorgers

Met deze studie werd onderzocht wat de invloed is van betrokken mantelzorgers in het ziekenhuis op de samenwerking met verpleegkundigen, stressklachten, de kwaliteit van zorg en het contact met de patiënten en hun families.

Continuïteit medisch-generalistische ouderenzorg

VVT-instellingen kunnen de capaciteitsproblemen in de medisch-generalistische zorg voor kwetsbare cliëntgroepen tegengaan door regionaal samen te werken. Veelbelovende initiatieven zijn triage en taakherschikking, aldus onderzoekers van Erasmus School of Health Policy & Management.

Student | Geraakt door de Covid-19-pandemie

Demi van den Broek onderzocht de ervaringen met werken tijdens de Covid-19-pandemie. Dat deed ze bij verpleegkundigen van Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie-volwassenen groep 1 en 2 van Reinier van Arkel.

Kritisch bekeken | Rebels verpleegkundig leiderschap

Verpleegkundig leiderschap is belangrijk om de kwaliteit van zorg te bewaken en te verbeteren, maar soms zitten de regels hierbij in de weg en daagt het de verpleegkundige uit tot rebels leiderschap. Deze studie onderzocht de theoretische concepten om inzicht te geven in het rebels leiderschap. 

De Meetlat | Cross-sectioneel onderzoek

Bij cross-sectioneel onderzoek worden de risicofactor en de uitkomst tegelijkertijd gemeten. Het belangrijkste voordeel is dat de kosten relatief laag zijn.