Home Tags Zelfsturende teams

zelfsturende teams

Dossier PROMs | Organisatie van zorg beïnvloedt patiëntuitkomsten

Vraag patiënten wat zij belangrijk vinden in het contact met verpleegkundigen, dan komen goede bejegening en communicatie bovenaan het lijstje. In dit artikel gaan we op zoek naar de organisatieaspecten die de meeste invloed hebben.

De teamcoach

Collega’s aanspreken op zaken die niet goed gaan, taken verdelen, voorheen was er de leidinggevende dit aanstuurde, maar zelforganiserende teams moeten ze zelf oplossen. Daarom is een nieuwe functie gecreëerd om ze te ondersteunen in dit proces: de teamcoach.