Home Tags Persoonsgerichte zorg

persoonsgerichte zorg

Onderzoek | Vrouwen met levenslange beperkingen

Sommige mensen met langdurige aandoeningen hebben ondersteuningsbehoeften op vele terreinen. Dat heeft grote impact op hun dagelijks leven. Zeggenschap en autonomie zijn dan essentieel voor de cliënt.

Onderzoek | Cafeïne in de psychiatrie

Ggz-patiënten mogen geen cafeïne nuttigen binnen veel high & intensive care-afdelingen. Is het legitiem deze regel in stand te houden?

‘Professionele betrokkenheid bij de patiënt als kernwaarde van verpleegkunde’

Neem professionele betrokkenheid bij de patiënt op als onderliggende kernwaarde van verpleegkunde. Daarvoor pleitte Evelyn Finnema vorige maand in haar oratie.

Onderzoek | Positief partnerschap van verpleegkundige en cliënt

De benadering van positieve gezondheid vraagt van verpleegkundige en cliënt een andere relatie: niet langer instrumenteel, maar een partnerschap. In een positief partnerschap stellen ze gezamenlijk vast wat voor de cliënt belangrijk is met het oog op gezond functioneren en welke ondersteuning daarvoor nodig is.

Onderzoek | Persoonsgerichte zorg in het ziekenhuis

In deze studie probeerde verpleegkundigen meer inzicht te krijgen in de mate van persoonsgerichtheid en patiëntenparticipatie tijdens het verlenen van essentiële zorg door verpleegkundigen in het ziekenhuis.

Dossier Gezondheidsverschillen | Persoonsgerichte, integrale zorg

Mensen met een lage opleiding, weinig inkomen of een migratieachtergrond hebben een slechtere gezondheid dan anderen. Zorgorganisaties en professionals houden hiermee onvoldoende rekening in beleid, gezondheidsvoorlichting, informatie over zorg, toegankelijkheid van de zorg en professionele communicatie.

Dossier Ouderenzorg | Betrokkenen over Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg

Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg (RVV) is het opnieuw uitvinden van verpleeghuiszorg. De vraag is hoe dat zichtbaar wordt op de afdelingen in verpleeghuizen.

Verwenzorg: géén geld- en tijdverspilling

Verwenzorg, veel verpleegkundigen en verzorgenden zullen er weleens van gehoord hebben: iets bijzonders doen voor patiënten, bewoners of cliënten die langdurig zijn opgenomen.

Onderzoek | Gedeelde besluitvorming in de dagelijkse zorg

Een speciaal hiervoor ontwikkeld raamwerk geeft verpleegkundigen en verzorgenden inzicht in hoe gedeelde besluitvorming vorm kan krijgen in de dagelijkse zorg.

Onderzoek | Verpleegkundige praktijkproblemen oplossen middels co-creatie

Verpleegkundigen komen in hun werk verschillende problemen tegen. Problemen die zij bijvoorbeeld in de praktijk proberen op te lossen met kleefpleisters, veiligheidsspelden en een schaar.