Home Tags Organisatie van zorg

organisatie van zorg

Beleid

Winst halen met (minder) verslaglegging

Wanneer is verpleegkundige verslaglegging functioneel en wanneer niet?
Beleid

Dossier Continuïteit van zorg | Psychosociale zorg in de keten

Bij een patiënt na een beroerte moeten zorgverleners zich niet alleen richten op wat zij zelf doen. Ze dienen ook aandacht te hebben voor de andere zorgmomenten in het revalidatieproces én het dagelijks leven van de patiënt.
Beleid

Dossier Continuïteit van zorg | Wetenschap op de werkvloer

‘Goede zorg begint en stopt niet bij de deuren van ons ziekenhuis. Goede zorg leveren we samen met alle organisaties en mensen om ons heen.’ Dit bewustzijn is binnen het LUMC breed aangewakkerd met het programma Academische Verpleegkunde.
Beleid

Dossier Continuïteit van zorg | Bewegingsgerichte zorg

Continuïteit in de zorg rondom bewegen is belangrijk om functieverlies van ziekenhuispatiënten tegen te gaan. Bewegingsgerichte zorg voorkomt dat iedere verpleegkundige een eigen aanpak hanteert.
Beleid

Hoofdredactioneel | Versnippering

Hoe langer iemand dezelfde huisarts heeft, hoe langer zijn of haar levensverwachting. We hebben nog niet alle factoren in beeld die daarbij een rol spelen, maar weten wel dat continuïteit van zorg cruciaal is. En juist díé staat al lange tijd onder druk. In plaats van een toename van continuïteit van zorg, zien we meer versnippering van zorg.
Beleid

Dossier Continuïteit van zorg | Zorgrelatie onder druk

Contact is een voorwaarde voor het ontwikkelen van een zorgrelatie. Voor patiënten zijn daarin weerkerende contactmomenten belangrijk: contacten met dezelfde zorgverlener. In een algemeen ziekenhuis onderzochten we hoe het ervoor staat met deze contacten.
Opleiding

Dossier Continuïteit van zorg | Bruggen bouwen met onderwijs

Het LUMC kent het programma Academische Verpleegkunde, met als centraal thema continuïteit van zorg. Het programma kan niet volledig zijn zonder integratie in het onderwijs.
Implementatie

Eenzaamheid: screening en casefinding

In de rubriek Beter laten & beter doen komt een handeling aan bod die niet of juist wel bewezen voordelen heeft. Deze keer: screening en casefinding bij eenzaamheid.
Beleid
duurzaamheid

Interview Cathy van Beek en Diederik Gommers | Tijd voor groene ommekeer

Verpleegkundigen kunnen leading zijn in het verduurzamen van zorg. En zorgorganisaties die denken duurzaamheid voor zich uit te kunnen schuiven, vinden straks geen personeel meer. Aldus Cathy van Beek en Diederik Gommers.
Beleid

Beter laten in de praktijk

Het is makkelijker gezegd dan gedaan om verpleegkundige handelingen op de Beter Laten-lijst niet meer uit te voeren. Hoe kan je die onnodige zorg toch vermijden?