Home Tags Buitenland

buitenland

Dossier Aandacht | Aandacht voor zingeving in Europees perspectief

Hogescholen uit meer dan 20 Europese landen ontwikkelen in het kader van het Erasmus+ EPICC-project samen een onderwijsstandaard voor aandacht voor zingeving in het verpleegkundig hoger onderwijs.

Chinese ouderenzorg is booming!

Als je denkt dat Nederland grote uitdagingen heeft met vergrijzing, afnemende mantelzorg, tekort aan zorgpersoneel en kwaliteitsproblemen in verpleeghuizen, dan neem ik je graag mee naar China.

Onderzoek | Patiëntgerichte zorg in Zwitserland

In kaart brengen in hoeverre patiënten in Zwitserse ziekenhuizen patiëntgerichte zorg ervaren en wat de associatie is tussen patiëntgerichte zorg enerzijds en de verpleegkundige werkomgeving en gemiste zorgtaken anderzijds.

Onderzoek | Organisatorische en omgevingskarakteristieken van persoonsgerichte woonlocaties voor ouderen

Het doel van dit onderzoek is om factoren te vinden die kenmerkend zijn voor persoonsgerichte intramurale ouderenzorg, waarbij zowel wordt gekeken naar organisatorische en omgevingsfactoren als naar kenmerken van de cliënten en medewerkers

Collega | Kinderoncologie in Kenia

Verpleegkundig specialist Sanne Melman gaat voor Stichting Doctor 2 doctor ongeveer één keer per jaar naar Kenia. Daar geeft ze scholing aan kinderverpleegkundigen op een oncologieafdeling.

Collega | ‘Ik ben in dit land te gast’

Sanne van Zwol is ic-verpleegkundige in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten. ‘Abu waar? Dat dacht ik toen ik hoorde dat ze hier verpleegkundigen zochten.

Verpleegkundig specialisten in de Europese etalage

Ber Oomen is senior verpleegkundige maar bij verpleegkundig werk hoort ook vertegenwoordiging van je beroepsgroep in beleidszaken, vindt hij. Daarom heeft hij nog een functie: uitvoerend secretaris voor de European Specialist Nurses Organisation (ESNO).