TvZ magazine nr. 3, 2017

  Dossier PROM’s | Interview Dick Herfst over wijkverpleging anno 2017 | Anneke de Groot is vrijwilliger bij Mercy Ships | Een nieuwe rol in zelforganiserende teams: de teamcoach | Een alert voor de kwetsbare oudere in het ziekenhuis | Wijkteams in Den Bosch – samen werken aan versterken van krachten in de wijk

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Jarenlang hebben we ons als verpleegkundigen vooral gericht op methodische processen, met de gedachte dat als die in orde waren, de uitkomsten – voor zover deze te beïnvloeden zijn – vanzelf wel zouden volgen.

  Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige prakijk

  Onder meer: Top 5 onnodige zorghandelingen, Jeugdverpleegkundige, Start palliatieve zorg bij dementie bij opname, Elektronisch zorgdossier hospicezorg succesvol, Gratis Tolkentelefoon-app voor zorg, Gestalkte verpleegkundige krijgt waarschuwing, Leidraad voor onderzoek bij ouderen

  Column | Dorin van Oss

  ‘Uw man wordt overmorgen om half acht verwacht op de afdeling Dagbehandeling’, vertel ik aan mevrouw de Graaf tijdens de belronde.

  Dossier PROMs | De effectiviteit en bruikbaarheid van kwaliteits-indicatoren en de rol van de verpleegkundige aan het bed

  Het is belangrijk om inzicht te hebben in de kwaliteit van de verpleegkundige zorg

  Dossier PROMs | Ontwikkeling vereist de nodige zorgvuldigheid

  De ontwikkeling van PROMs is nog geen eenvoudige klus.

  Dossier PROMs | Ja, dat is wél wat voor jou!

  Het  is van groot belang voor ons vak dat we niet alleen met verhalen, maar ook met gegevens onze professionele kennis onderbouwen.

  Dossier PROMs | Organisatie van zorg beïnvloedt patiëntuitkomsten

  Vraag patiënten wat zij belangrijk vinden in het contact met verpleegkundigen, dan komen goede bejegening en communicatie bovenaan het lijstje. In dit artikel gaan we op zoek naar de organisatieaspecten die de meeste invloed hebben.

  Interview | Dick Herfst

  Dick Herfst is voorzitter van de raad van bestuur van ZZG zorggroep en medeoprichter van het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap

  Student | Laatste moment

  ‘Ik had nooit verwacht dat ik verpleegkundige zou worden. Ik zou een horeca-opleiding gaan doen'  Judith Brinkhuis deed het níet en daar heeft ze nooit spijt van gehad.

  De teamcoach

  Collega’s aanspreken op zaken die niet goed gaan, taken verdelen, voorheen was er de leidinggevende dit aanstuurde, maar zelforganiserende teams moeten ze zelf oplossen. Daarom is een nieuwe functie gecreëerd om ze te ondersteunen in dit proces: de teamcoach.

  Collega | ‘Het werken hier is zó bijzonder’

  Binnenkort vertrekt Anneke de Groot voor de tweede keer naar Afrika om als vrijwilliger bij Mercy Ships te werken.

  ‘Ik ben niet gek hoor!’

  In dit artikel vertelt Corinne Dekker-Biesheuvel hoe ze met behulp van literatuur probeerde haar eigen handelingsverlegenheid in de benadering van een cliënt tijdens een psychose op te lossen. Het artikel leverde haar de Kitty Verbeekprijs 2017 op.

  Verpleegkundige verslaglegging

  Bijna alle verpleegkundigen en verzorgenden werken met dossiers die aansluiten bij (delen van) het verpleegkundig proces. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe positiever ze zijn over die verslaglegging. Ook over het gebruik van classificatiesystemen en gestructureerde zorgplannen zijn hbo-opgeleide verpleegkundigen positiever dan hun mbo-opgeleide collega’s. Dat blijkt uit onderzoek onder het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging.

  Onderzoeksbespreking | Telemonitoring bij diabetespatiënten

  De monitoring werd aangeboden vanuit de huisartspraktijk, met verpleegkundige ondersteuning. Zou dat leiden tot betere bloedsuikerwaarden? En zo ja, wat mag je daaruit concluderen?

  Column | Rob Keukens

  Wanhopig doen wij onze pogingen bijzonder te zijn, op te vallen, beroemd te zijn, gezien te worden, maar het leven stelt ons voortdurend weer teleur.

  Leider | Kapitein op je eigen schip

  In februari 2016 ging het programma Leiderschap mentoring in verpleegkundig onderzoek van start. In deze rubriek vertellen cursisten over hun ervaringen. Judith Meijers leerde onder andere om in het hoofd te kruipen van de ander.

  Onderzoek & Praktijk | Grip krijgen op de praktijk

  Vier studenten van de Christelijke Hogeschool Ede onderzochten in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein het belang van tijdig herkennen en labelen van een kwetsbare oudere, en het effect van een alert in het EPD.

  Column | Gert Olthuis

  Waar bent u ter wereld gekomen? Er is een gerede kans dat dit thuis was. Het aantal thuisbevallingen is de laatste decennia echter enorm afgenomen.

  Onderzoek & Praktijk | Wijkteams in Den Bosch

  Hoe werken deze teams in de praktijk? Wat zijn de succesfactoren en hoe kunnen we die vertalen naar het onderwijs voor aankomende beroepsprofessionals? Een studie van Avans Hogeschool en Gemeente Den Bosch.

  Proefschriften | Drie actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Ramona Backhaus, Ellis Folbert en Arie Hoeksema