TvZ magazine nr. 2, 2017

  Dossier Persoonsgerichte zorg, unieke mensen behoeven unieke zorg | Interview met Els van Wijngaarden | De verpleegkundig specialist in de Europese etalage | Zelfmanagement ook tijdens ziekenhuisopname! | Verpleeghuiszorg – eenzaamheid en kwaliteit van leven

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Het thema van het dossier van deze aflevering is ‘Persoonsgerichte Zorg’. Daar blijken velen in Nederland mee bezig te zijn, veelal nog in een experimenteerstadium.

  Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Onder meer: Kitty Verbeekprijs, E-health: niet louter voordelen, Geef hbo-verpleegkundigen zelfstandige bevoegdheid, Meer dementie bij migranten, Verpleegkundig specialist verbetert eerstelijnszorg, Escaperoom in het ziekenhuis

  Column | Diana Polhuis

  Ik word gebeld. Meneer ‘Jansen’ wordt per direct uit de gesloten kliniek ontslagen, omdat hij zich ernstig agressief richting de verpleegkundige op de afdeling heeft gedragen.

  Dossier Persoonsgerichte zorg | Meer dan alleen een mooi woord

  De persoon centraal zetten in de zorg die je verleent wordt vandaag de dag al snel persoonsgerichte zorg genoemd. Maar wat wordt er nu eigenlijk precies onder verstaan?

  Dossier Persoonsgerichte zorg | ‘Luisteren met al je zintuigen’

  Persoonsgerichte zorg stelt de relatie met de cliënt centraal. De zorgverlener biedt ruimte voor wensen, vragen en gevoelens van de patiënt. En dat is in de praktijk niet altijd makkelijk, betoogt dr. Gaby Jacobs van Fontys Hogeschool Eindhoven.

  Dossier Persoonsgerichte zorg | Persoonsgericht meten

  Hoe weet je of je persoonsgerichte zorg verleent? Kun je dit meten? Vilans ontwikkelde de monitor persoonsgerichte zorg.

  Dossier Persoonsgerichte zorg | Proeftuin Cicero Zorggroep

  Ouderenorganisatie Cicero Zorggroep is een van de vier proeftuinen voor het programma Persoonsgerichte zorg van Vilans. Hoe kreeg het programma hier vorm en hoe gaat het nu? Drie betrokkenen blikken terug.

  Dossier Persoonsgerichte zorg | Persoonsgerichte preventie

  Preventie krijgt steeds meer aandacht. En daarbij gaat het niet alleen om preventie in de zorg, maar juist ook om preventie in een gezonde omgeving. Een stappenplan voor persoonlijke preventie.

  Dossier Persoonsgerichte zorg | Zorg voor jezelf

  Je kunt niet goed voor de ander zorgen als je niet ook goed voor jezelf zorgt. Dat is de boodschap van Irène Bakker, boeddhistisch leraar. Zij werkte acht jaar als therapeut met mensen met kanker en traint nu onder andere mensen in de gezondheidszorg.

  Interview | Els van Wijngaarden

  Onderzoeker en ethiekdocent Els van Wijngaarden schreef het boek Voltooid leven. Daarvoor sprak ze met ouderen die hun leven als voltooid beschouwen. 

  Student | ‘Ze denken dat je het hulpje bent’

  Jasmijn Oranje is derdejaars hbo-v’er aan de Hogeschool Utrecht. Haar oma is ook verpleegkundige, maar toch dacht Jasmijn zelf niet direct aan dit beroep.

  Verpleegkundig specialisten in de Europese etalage

  Ber Oomen is senior verpleegkundige maar bij verpleegkundig werk hoort ook vertegenwoordiging van je beroepsgroep in beleidszaken, vindt hij. Daarom heeft hij nog een functie: uitvoerend secretaris voor de European Specialist Nurses Organisation (ESNO).

  Opinie | Zelfmanagement ook tijdens ziekenhuisopname!

  Van verpleegkundigen wordt verwacht dat zij zich richten op het ondersteunen van het zelfmanagement van hun patiënten, hun naasten en hun sociale netwerk. Maar wat betekent dit voor de verpleegkundige zorg in het ziekenhuis?

  Leider | ‘We moeten onze krachten bundelen’

  In februari 2016 ging het programma Leiderschap mentoring in verpleegkundig onderzoek van start. In deze rubriek vertellen cursisten over hun ervaringen. Deze keer Erwin Ista. ‘Ik leerde te denken in kansen in plaats van bedreigingen.’

  Congresverslag | Ieder zoekt zijn eigen weg

  Half januari organiseerden het Deventer Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede) het congres Verpleegkundige 2020 – what else in Deventer.

  Opinie | Tien jaar V&VN

  Mijn aanbeveling aan V&VN is daarom: toon in het nieuwe decennium meer lef èn leiderschap en zet actuele zorgthema’s in onze bloeiende vereniging ook op het programma van uw conferenties.

  Column | Rob Keukens

  Jongeren tussen de dertien en negentien zijn bijna acht uur per dag bezig met media. Tien minuten daarvan worden besteed aan lezen. Beeldcultuur verdringt in hoog tempo het schrift, dat voor veel mensen toch al niet meer is dan maximaal 140 tekens.

  Onderzoeksbespreking | Terugval in excessief alcoholgebruik

  Het kwalitatieve onderzoek dat we hier bespreken is gericht op de beleving van een groep patiënten. Het levert een fraai inzicht op, maar is de onderzoeksgroep niet te klein voor geloofwaardige wetenschappelijke conclusies?

  Onderzoek & Praktijk | Eenzaamheid en kwaliteit van leven

   In dit onderzoek gingen we na wat de prevalentie van eenzaamheid is onder de ouderen die in twee verpleeghuizen verblijven. Ook onderzochten we de samenhang tussen eenzaamheid en kwaliteit van leven. 

  Column | Bart Cusveller

  We willen graag dat de zorg bewezen effectief is. Maar is het onderwijs in de zorg dat ook? En meer specifiek: het ethiekonderwijs aan verpleegkundeopleidingen? Werkt het? Wat levert het op? Ook dat is nog niet zomaar bewezen.

  Onderzoek & Prakijk | Een passende aanraking

  Aanraken van patiënten is een moreel beladen onderwerp in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Hboverpleegkundige Sylvia Rave onderzocht wanneer aanraken een passende interventie is in de ggz.

  Proefschriften | Drie actuele proefschriften uitgelicht

  Door het ouder worden – en door oogziektes als staar – zien ouderen vaak minder scherp, zien ze minder goed contrast en kleuren en kunnen ze gevoeliger worden voor schittering of verblinding. Zorgprofessionals zijn vaak niet op de hoogte van de visuele problemen van hun cliënten.