TvZ magazine nr. 1, 2018

  Dossier Opleiden | Een leven lang leren | Interview met Janneke van Vliet over verpleegkundig bestuurders | Hourly Rounding, ieder uur een verpleegkundige ronde voor betere patiëntveiligheid | Regieverpleegkundigen, werkt functiedifferentiatie in de praktijk? | Medicatieontrouw, als je patiënt zijn medicatie niet goed neemt

  1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

  Het dossier van deze TvZ gaat over een leven lang leren, noodzakelijk omdat verpleegkundigen langer blijven werken, de zorg doorlopend aan verandering onderhevig is door technologische ontwikkelingen en de cliënt steeds mondiger wordt.

  Nieuws | Berichten uit de verpleegkundige praktijk

  Onder meer: Stuur in voor de Anna Reynvaanprijzen, Regieverpleegkundige onder voorwaarden, meer aandacht voor thuiswonende ouderen, watergebrek bij dementerende in ziekenhuis

  Column | Diana Polhuis

  Ineens zag ik het glashelder voor me: ik ga alleen nog maar de dingen doen die ertoe doen. Het besef kwam toen ik met twee inspirerende collega’s op een congres was.

  Interview | Janneke van Vliet

  Ruim een half jaar geleden is Janneke van Vliet afgezwaaid als bestuurder van het Bravis ziekenhuis. Leiderschap heeft centraal gestaan in haar loopbaan en ook na deze laatste functie blijft ze van betekenis voor verpleegkundig Nederland. Van origine is Van Vliet verpleegkundige.

  Dossier Opleiden | Als verpleegkundige leer je een leven lang

  Verpleegkundigen gaan een leven lang leren tegemoet Hbo-v-opleidingen zitten midden in een proces van onderwijsontwikkeling om zich voor te bereiden op 2020, het tijdstip waarop alle studenten het nieuwe curriculum hebben gevolgd.

  Dossier Opleiden | Aan het werk met kwaliteitsstandaarden

  Van verpleegkundigen (in opleiding) wordt steeds meer verwacht dat ze de kwaliteit van zorg verbeteren en oog hebben voor de rol van de organisatie daarbij. Hoe laat je verpleegkundestudenten met dit thema kennismaken?

  Dossier Opleiden | Zelfmanagement: van papier naar praktijk

  De visie van docenten, het team op de stageplaats en het curriculum van de hbo-v: het speelt allemaal mee in hoe verpleegkundestudenten omgaan met zelfmanagement. Onderzoek laat zien waarom het thema voor veel studenten nog een hele kluif is.

  Dossier Opleiden | Van proeftuin tot maatwerktraject

  De zorg wordt steeds complexer. Dat vraagt om een andere mix van kennis, vaardigheden, gedrag en competenties van verpleegkundigen. Het Elizabeth TweeSteden Ziekenhuis speelt hierop in.

  Dossier Opleiden | Creatief, blended en samen leren op de werkplek

  Continu innoveren is een voorwaarde om goede zorg te leveren in een tijd van snelle veranderingen. Vernieuwend leren kan hierin voorzien. Zeker wanneer je als verpleegkundige behoefte hebt aan op maat gesneden, direct toepasbare oplossingen die het leren op de werkvloer ondersteunen.

  Onderzoek | Regieverpleegkundigen en functiedifferentiatie: werkt het in de praktijk?

  Experimenteren met vormen van functiedifferentiatie: dat is waar het Reinier de Graaf Gasthuis (RDGG) zich uitvoerig mee bezig heeft gehouden. De belangrijkste lessen van een jaar lang ‘proeftuinieren’ op een rij.

  Onderzoek | Hourly rounding: De ervaringen van verpleegkundigen

  Ieder uur een verpleegkundige ronde: is dat de sleutel voor betere patiëntveiligheid en hogere kwaliteit van zorg? Nederlandse onderzoekers verdiepen zich in dit fenomeen, dat in het buitenland Hourly Rounding wordt genoemd.

  Onderzoek | Drempels voor zelf uitvoeren en meedoen: Verpleegkundig onderzoek

  Verpleegkundig onderzoek neemt een belangrijke plaats in binnen het opleidings- en beroepsprofiel (BA2020). In de praktijk werken echter nog maar weinig verpleegkundigen mee aan onderzoek. Welke belemmeringen ervaren zij?

  Student | ‘Een combinatie van factoren zorgt voor uitval’

  Een tekort aan hbo-verpleegkundigen en tegelijkertijd een hoge uitval in doorstroomprogramma’s vanuit het mbo. Monica van Ravenswoud onderzoekt waar het mis gaat.

  Onderzoek | Facilitators and Barriers to Person-centred Care in Child and Young People Mental Health Services: A Systematic Review

  Het begrip persoonsgerichte zorg raakt steeds meer ingeburgerd. Maar dat betekent niet dat iedereen daar hetzelfde onder verstaat of dat de praktijkvoering ook daadwerkelijk persoonsgericht is.

  Onderzoek | Pathway to better patient care and nurse workforce outcomes in home care

  Het groeiende tekort aan goede verpleegkundigen is een probleem waar veel westerse landen mee kampen. Als mogelijk antwoord hierop is eind vorige eeuw in de VS het concept van magneetziekenhuizen ontwikkeld met als doel verpleegkundigen te werven en behouden.

  Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

  Bespreking van de proefschriften van Marjon Borgert en Richard van Valen

  De meetlat | Methodologie van integrative reviews

  In deze serie beschrijven wij op een korte en overzichtelijke manier de highlights van verschillende onderzoeksdesigns. Dit keer: integrative reviews.

  Leiderschap opnieuw ontdekt: Verpleegkundig managers in het ziekenhuis

  Het thema verpleegkundig leiderschap wordt herontdekt. Maar wat is verpleegkundig leiderschap eigenlijk en voor wie is het bedoeld?

  Knelpunten en oplossingsrichtingen: Signaleren en begeleiden bij medicatie-ontrouw

  Een ruime meerderheid van de verpleegkundigen en verzorgenden (85 procent) heeft in haar werk te maken met patiënten die hun geneesmiddelen niet goed gebruiken. Wat kunnen oplossingen zijn? Een onderzoek onder de deelnemers van het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging.

  Interview | Danius Puras

  In de zomer van 2017 verscheen het baanbrekende, recht-door-zee rapport van psychiater en professor Dainius Puras over de (problematische) stand van zaken in de ggz. TvZ sprak met hem.

  Column | Hans van Dartel

  Verplegen is onmiskenbaar een morele praktijk. De intentie hebben om iemand eens heel slecht te gaan verplegen, gaat simpelweg niet samen met het idee van verplegen. Maar dat betekent nog niet dat alles wat verpleegkundigen doen morele kwaliteit heeft.

  Onderzoek | 1 redactioneel Anne Eskes en Catharina van Oostveen

  Terugkijkend op mooie jaren als schrijver (en trouwe lezer) van artikelen in het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice (NTvEBP) zijn we vereerd dat we op deze plaats het stokje mogen overnemen van prof. dr. Hester Vermeulen. En zoals dat gaat in de praktijk en de wetenschap is alles continu in ontwikkeling.