Home Magazine Pagina 91

Magazine

Onderzoek | Drempels voor zelf uitvoeren en meedoen: Verpleegkundig onderzoek

Verpleegkundig onderzoek neemt een belangrijke plaats in binnen het opleidings- en beroepsprofiel (BA2020). In de praktijk werken echter nog maar weinig verpleegkundigen mee aan onderzoek. Welke belemmeringen ervaren zij?

Student | ‘Een combinatie van factoren zorgt voor uitval’

Een tekort aan hbo-verpleegkundigen en tegelijkertijd een hoge uitval in doorstroomprogramma’s vanuit het mbo. Monica van Ravenswoud onderzoekt waar het mis gaat.

Onderzoek | Facilitators and Barriers to Person-centred Care in Child and Young People Mental Health Services: A Systematic Review

Het begrip persoonsgerichte zorg raakt steeds meer ingeburgerd. Maar dat betekent niet dat iedereen daar hetzelfde onder verstaat of dat de praktijkvoering ook daadwerkelijk persoonsgericht is.

Onderzoek | Pathway to better patient care and nurse workforce outcomes in home care

Het groeiende tekort aan goede verpleegkundigen is een probleem waar veel westerse landen mee kampen. Als mogelijk antwoord hierop is eind vorige eeuw in de VS het concept van magneetziekenhuizen ontwikkeld met als doel verpleegkundigen te werven en behouden.

Proefschriften | Twee actuele proefschriften uitgelicht

Bespreking van de proefschriften van Marjon Borgert en Richard van Valen

De meetlat | Methodologie van integrative reviews

In deze serie beschrijven wij op een korte en overzichtelijke manier de highlights van verschillende onderzoeksdesigns. Dit keer: integrative reviews.

Leiderschap opnieuw ontdekt: Verpleegkundig managers in het ziekenhuis

Het thema verpleegkundig leiderschap wordt herontdekt. Maar wat is verpleegkundig leiderschap eigenlijk en voor wie is het bedoeld?

Knelpunten en oplossingsrichtingen: Signaleren en begeleiden bij medicatie-ontrouw

Een ruime meerderheid van de verpleegkundigen en verzorgenden (85 procent) heeft in haar werk te maken met patiënten die hun geneesmiddelen niet goed gebruiken. Wat kunnen oplossingen zijn? Een onderzoek onder de deelnemers van het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging.

Interview | Danius Puras

In de zomer van 2017 verscheen het baanbrekende, recht-door-zee rapport van psychiater en professor Dainius Puras over de (problematische) stand van zaken in de ggz. TvZ sprak met hem.

Column | Hans van Dartel

Verplegen is onmiskenbaar een morele praktijk. De intentie hebben om iemand eens heel slecht te gaan verplegen, gaat simpelweg niet samen met het idee van verplegen. Maar dat betekent nog niet dat alles wat verpleegkundigen doen morele kwaliteit heeft.