Home Magazine Pagina 91

Magazine

Column | Rob Keukens

Sociologen hebben er op gewezen dat de Westerse mens zich in de loop der eeuwen is gaan beheersen. Het boertige leven in de middeleeuwen, waarin scheten en andere vormen van jezelf zijn onbekommerd...

Onderzoeksbespreking | (I)ADL behouden bij ouderen

Het toenemend aantal thuiswonende ouderen met complexe zorgvragen is een flinke uitdaging voor de zorg. De huidige zorg is vaak reactief en gefragmenteerd en komt niet altijd tegemoet aan de individuele zorgvraag van deze ouderen. Dat leidt vaak tot onnodige achteruitgang van het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven en tot hoge kosten. Bleijenberg en collega's (2016) ontwikkelden een interventie die verdere beperkingen in het dagelijks functioneren moet voorkomen, of verbeteren. Zij evalueerden de interventie in een clustergerandomiseerd onderzoek.

1Hoofdredactioneel | Marian Adriaansen

Anders kijken, leren, doen

Management&Verpleging | Geluk op de werkvloer met positieve psychologie

Organisaties moeten inzicht hebben in factoren die verpleegkundigen positief beïnvloeden in hun werk, zodat die langer en met meer plezier kunnen blijven doorwerken. Daar moeten ze al over gaan denken vóórdat hun verpleegkundigen tegen een burn-out aanlopen als ze boven de 55 jaar komen. Het Brabantse Amphia startte voor haar verpleegkundigen het trainingsprogramma ‘Amphia Floreert’. Doel: positieve psychologie toepassen in de werkpraktijk en zo de bevlogenheid en het geluk van werknemers vergroten. En inderdaad: die werden gelukkiger en het verzuim daalde. Een interview met de initiatiefnemer: arbeids- en organisatiepsycholoog Erwin Klappe.

Berichten

Richtlijn ‘Pijn bij kanker’ herzien De richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Pijn bij Patiënten met Kanker uit 2008 is herzien. Zo is de afkapwaarde voor pijnbehandeling naar beneden bijgesteld...

Ethiek | Compassie en ontvankelijkheid

Ik ben als docent betrokken bij een beroepsopleiding voor ethiek van de gezondheidszorg. Onlangs beoordeelde ik eindpapers van de deelnemers. Eén van hen schreef een fascinerende ethische analyse v...